Centrul de informare si marketing turistic
MADARAS - BIHOR
PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ
2007 - 2013
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
şi Planul European de Redresare Economică
Madaras Bihor - Strand bai termaleMadaras Bihor - Strand bai termaleMadaras Bihor - Strand, apa termalaMadaras Bihor - StrandMadaras Bihor - Strand bai termaleMadaras Bihor - Strand, piscinaMadaras Bihor - PensiuneMadaras Bihor - PensiuneMadaras Bihor - PensiuneMadaras Bihor - PensiuneMadaras Bihor - pescarieMadaras Bihor - Lac, pescarieMadaras Bihor - Lac, pescarieMadaras Bihor- Muzeul de icoaneMadaras Bihor- Muzeul de icoaneMadaras Bihor - TroitaMadaras Bihor - Apus de soare

Monumente istorice

Monumentul eroilor de la Homorog

Asemeni tuturor aşezărilor româneşti din ţară, satul Homorog a contribuit, în decursul timpului, cu toată fiinţa sa, la afirmarea şi susţinerea conştiinţei naţionale şi la apărarea gliei străbune. 

La primul şi la al doilea război mondial, din Homorog au participat câteva sute de soldaţi. Timp de decenii, oamenii locului au păstrat amintirea celor 42 de feciori şi bărbaţi care nu s-au mai întors de pe câmpul de luptă, iar preoţii i-au pomenit neîncetat în biserica satului. 

În anul 1996, la îndemnul d-lui general Lazăr Cârjan şi a d-lui inginer Teodor Cladovan, din iniţiativa Comitetului parohial condus de părintele Caciora Ioan, cu participarea însufleţită a credincioşilor din sat, în parcul din faţa bisericii a fost înălţat un măreţ monument din marmură albă şi neagră, ce reproduce – în viziunea şi concepţia artistică a sculptorului Cornel Durgheu – imaginea impresionantului monument înălţat la Cluj- Napoca, închinat Memorandumului românilor din Transilvania.

Biserica ortodoxă „Nașterea Maicii Domnului”

În comuna Mădăras respectarea tradiţiilor şi valorilor este la mare preţ. 

Biserica ortodoxă „Nașterea Maicii Domnului” (1836-1837) din Homorog este considerată, pentru pictura zugravului Ioan Lopoşan, unul dintre cele mai importante monumente de arhitectură din ţara noastră. 

Pictura murală interioară conferă bisericii satului Homorog o importanţă deosebită, înscriind-o între lăcaşurile de cult de interes patrimonial cultural naţional din partea vestică a României. Dacă această pictură nu ar exista, edificiul nu s-ar deosebi prea mult de celelalte biserici construite în prima jumătate a secolului trecut, în satele şi târgurile Crişanei.  

Decoraţia interioară veche se păstrează aproape peste tot, începând din altar până în spaţiul de acces în turnul înalt, în forma sa originală. 
Importanţa picturii o dă prezenţa autorului ei, zugravul bisericii din Homorog fiind unul dintre cei mai importanţi pictori pe care i-a dat epoca modernă lumii satului românesc din Crişana.