Centrul de informare si marketing turistic
MADARAS - BIHOR
PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ
2007 - 2013
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
şi Planul European de Redresare Economică
Madaras Bihor - Strand bai termaleMadaras Bihor - Strand bai termaleMadaras Bihor - Strand, apa termalaMadaras Bihor - StrandMadaras Bihor - Strand bai termaleMadaras Bihor - Strand, piscinaMadaras Bihor - PensiuneMadaras Bihor - PensiuneMadaras Bihor - PensiuneMadaras Bihor - PensiuneMadaras Bihor - pescarieMadaras Bihor - Lac, pescarieMadaras Bihor - Lac, pescarieMadaras Bihor- Muzeul de icoaneMadaras Bihor- Muzeul de icoaneMadaras Bihor - TroitaMadaras Bihor - Apus de soare

Biodiversitate

Comuna Mădăras deţine o suprafaţă de fond forestier de 630.1 ha , suprafaţă care este amplasată în două Ocoale silvice, respectiv Ocolul Silvic Oradea şi Ocolul Silvic Tinca. Pădurile din aceste două Ocoale silvice sunt formate din următoarele tipuri de arbori  în  următoarele procente : 48% cer, 12% stejar, 12% gorun, 8% carpen, alte tipuri 20%. O parte din aceste suprafeţe împădurite se găsesc la granita dintre localitatile Ianosda si Miersig padurea avand denumirea « La peri », compusa din gorun si cer, iar la granita dintre Ianosda si Gurbediu se afla padurea numita « Goroniste ».

Fauna. În pădurile pe care comuna Mădăras le deţine există un număr foarte însemnat de animale cum ar fi :  cerb carpatin, mistret, caprior, iepuri, fazani iar ca animale de pradă predomină vulpea. Padurea Radvani, aflata in Comuna Cefa, la granita cu Comuna Madaras, reprezinta un loc important de cuibarit pentru multe specii ocrotite. În colonie predomina stârcii cenusii (Ardea cinerea), stârcii de noapte (Nycticorax nycticorax) si egretele mici (Egretta garzetta), care îsi au cuiburile într-un arboret de stejar si frasin. Numarul mediu de perechi cuibaritoare este de 400-450, cuiburile fiind în medie de 4-5 pe un arbore. Colonia de păsări de la Pădurea Rădvani este o rezervație avifaunistică de o importanță foarte mare, aflată în comuna Cefa din vestul județului Bihor, remarcându-se prin specii de păsări protejate pe continent și fiind inclusă în Parcul Natural Cefa. Rezervația este înființată din anul 1981 ca rezervație zoologică cu o suprafață de 3 ha. Dar, avifauna de o frumusețe deosebită a fost remarcată încă din anul 1854 de către A.S. Petenyi. Rezervația are caracteristici propice pentru hrănirea și cuibăritul unui număr mare de păsări protejate. Cele mai importante specii sunt stârcul cenușiu (Ardea cinerea) şi egreta albă (Egrette garzette). Acestea depun ouăle în aprilie, iar puii ies în mai-iunie. După ce cresc puii, păsările vin la adăpost aici, în pădure. În colonie se află peste 100 de exemplare care sunt adăpostite de stejari și frasini cu înălțimi de peste 20 de metri. În medie, într-un arbore există 4-5 cuiburi, cu variații de la 1 la 8 cuiburi pe un singur arbore. Datorită faptului că este o zonă aflată pe culoarul de migrație avifaunistică Panono-Bulgar, multe specii de păsări se opresc aici pentru refugiu, popas sau cuibărit. Clima fiind una prielnică, zonă asigură tot timpul anului hrană și condiții propice. Majoritatea păsărilor se hrănesc cu pește din heleșteele din zonă: crap, specii fitoplantofage (cosaş, novac, sânger), specii rǎpitoare (somn, şalău, ştiucă). Astfel, zona umedă este rezultatul activității antropice, provenind din desecări realizate în anul 1905, situaţie menţinută şi în prezent. În pădure au fost observate specii rare de păsări, printre care rața roșie și șoimul dunărean. Aici sunt peste 80 000 de exemplare de păsări pe an din peste 215 specii, printre care gâște, rațe, egrete sure.